För äldreboenden

 
Föreläsningar, promenader och dans!
 

Att känna sig viktig, behövs och sedd är universal känsla oavsett ålder. Vi erbjuder stimulans i form av: promenader, högläsning, dans samt trivsamma och engagerande, föreläsningar i svensk konst och historia.  Allt serverat med mycket humor, omtanke, respekt och värme. Allt går att skräddarsys, så att det finns något som passar alla. 

Inte alla vare sig vill eller orkar vara med på de aktiviteter som erbjuds. Många hör dåligt och många är i stort behov av en enda människa som sitter bredvid dem och bara samtalar. Även de som inte längre kan på grund av stroke och afasi. De tre åren i pandemins skugga som gått, har också förändrat situationen för de boenden, i from av isolering och brist på stimulans. Nu tar vi nya försiktiga tag, tillsammans!

 
”Under tio träffar har Bettina kommit till servicehuset där jag arbetar som aktivitetspedagog och berättat om Stockholmskonstnärer och om Stockholms historia. Deltagarna som är personer över 65 år har fått varit delaktiga i att önska konstnärer och historieämne. Med entusiasm och engagemang tar Bettina med oss på en resa i Stockholms spännande värld.

Hennes föreläsningar har väckt minnen av ett Stockholm upplevt från barn och ungdomsåren. Hon har även väckt nyfikenhet och intresse kring en historie- och konstnärssrik stad”.   
 
Boel Thunell, aktivitetspedagog, Fridhemmets Servicehus

 

”Varmt uppskattad bland våra äldre, fungerar som ett komplement till övriga aktiviteter med promenader, högläsning och sällskap tillsammans med övrig personal. Engagerad, pålitlig, och mycket omtyckt. Sätter lite fart, sprider glädje och inspirerar, med stor omsorg och respekt. Vi gör uppföljande utvärderingar och märker att Bettinas närvaro, skapar mervärde hos och för våra boende.” 

Ana-Maria Estrella,   fd. Enhetschef  Rosendalsgården, numera Enhetschef Täby Kommun, 

 

Bjud på föreläsningsserie om Stockholms historia             

Roliga timmar med Kungsgatan, Stadshuset, Prins Eugen och Gunnar Asplund och Sven X:et Erixson.

Dans på schemat, till musik från 40-tal till 70-tal: Rullstolsdans för de som sitter ner och en svängom med de som kan stå. 

För promenader, samtalssällskap, högläsning och föreläsningar, för kostnadsförslag, kontakta oss.  promenadsallskapet@info.se

 

 

EnglishSwedish