Agnete Sylvan

Duuu – promenera gärna lite mera…   Alltid på promenad, kanske var det tack vare dessa vår mamma fick 10 extra år?

 Effekten av träning under cancerbehandling och efter

Snart kan forskarna lägga till ytterligare en punkt på listan över alla de väldokumenterade fördelar som det har visat sig att träning kan ge. En studie tyder nämligen på att när patienter som har överlevt cancer tränar under ett visst antal veckor efter att de har slutfört sin kemoterapi, så kommer deras immunförsvar att strukturera om sig självt så att det blir mer effektivt, vilket också verkar minska risken för att återinsjukna i cancer längre fram i livet. Dessa resultat kan bidra till att förklara varför träning signifikant kan minska risken att drabbas av cancer en ytterligare gång för tidigare cancerpatienter eller till och med minska risken att drabbas av cancer överhuvudtaget för de personer som aldrig har varit drabbade av sjukdomen tidigare.

Många positiva samband mellan motion och cancerAgnete Sylvan Forskarna berättade att tidigare forskning hade pekat på flertalet positiva samband mellan motion och cancer. Framförallt kan man då notera att motion har visat sig kunna minska risken av att drabbas av flera olika cancertyper, förbättra prognosen hos cancerpatienter samt minska risken för återfall och att återigen drabbas av en cancersjukdom när man redan överlevt sjukdomen en gång.  Motion har alltså visat sig vara väldigt bra för den som vill förebygga cancer, men man har aldrig kunnat fastställa exakt vad det är för mekanism som ligger bakom de positiva sambanden mellan motion och cancer.

Forskarnas resultat understryker vikten av motion för alla människor – inte minst de som har cancer och de som har tillfrisknat från cancer. De senare två kategorierna kan speciellt dra nytta av de förmåner som motion kan ge immunförsvaret, nämligen att leta upp och förstöra potentiella cancerceller. Men dessutom har ju motion och träning mängder av andra goda fördelar som man kan dra nytta av. Därför rekommenderar nu forskargruppen att träning bör ingå som en naturlig del i rehabiliteringen efter cancer och även att tidigare cancerpatienter låter motion vara en högprioriterad del av deras liv.                                         
EnglishSwedish