Priser

Här finnser du information om vad som gäller inom RUT-avdrag fr.o.m. januari 2018. 

Äldreboenden: Promenader, samtalssällskap, högläsning  750 kr/tim.

Privatpersoner: vardag 500kr/250 tim. med RUT-avdrag. Minimum är 4 timmar/tillfälle. Tillsammans utformar vi tjänsten efter dina personliga behov och intressen. Avbokning sker minst 24 timmar innan planerat besök.

Föreläsningsserie om Stockholms historia de senaste 100 åren och konstnärer med Stockholmsanknytning. Några av ämnena är: Kungsgatan, Stadshuset, Prins Eugen och Gunnar Asplund och Sven X:et Erixson . Pris 1 000 kr.

Dans på schemat, med musik från 40-tal till 70-tal. Rullstolsdans för de som sitter ner och en svängom med de som kan stå. Pris 1 000 kr.

Alla priser är exklusive moms.

Du vet väl att du göra RUT-avdrag när du köper våra tjänster till din föräldrar?

Med hjälp av RUT-avdraget får du 50% i skattereduktion på arbetskostnaden. Skattereduktionen är max 50 000 kronor per personer över 65 år och år vilket motsvarar ett underlag av 100 000 kronor. Alla priser är exklusive moms.  Köper du Promenadsällskapet Walkie Talkies tjänster privat och vill nyttja din skattereduktion får du en faktura med ett belopp där skattereduktionen är avdragen. Är utrymmet däremot redan nyttjat så är den totala kostnaden 625 kr per timme.

Translate »